آیا می‌توان از شیوه پرداخت هنگام تحویل استفاده کرد؟

با توجه به تولید سفارشی و اختصاصی محصولات شوکوبرند برای شما ، متاسفانه این شیوه امکان پذیر نمی باشد.