روز: ژانویه 30, 2020

فلسفه و تاریخ روز مادر

فلسفه و تاریخ روز مادر در ایران و جهان

روز مادر یک جشن مهم است که در اشکال مختلف در سراسر جهان مشاهده می‌شود. مادران سرشار از عشق و معنی واقعی از خودگذشتی هستند که با یک روز جشن و تبریک نمی‌توان حتی یک درصد از لطف آن‌ها را جبران کرد. روز مادر فراتر از یک تبریک ساده است. به هر حال روز مادر […]

ادامه نوشته