روز: دسامبر 28, 2019

تاریخ روز پرستار در ایران و جهان

تاریخ روز پرستار در تقویم ایران چه روزی است؟

در کشور ما متاسفانه آنطور که شایسته است برای قشر زحمت کش پرستاران، کسانی که شبانه روز بدون منت از جون و دل مایه می‌گذارند نه از طرف مسئولین و نه از طرف مردم ارزش داده نمی‌شود. به جرات می‌توان گفت پرستاری یکی از شغل‌های پر استرس جهان است. نمی‌گوییم برای پرستاران جشن و مراسم […]

ادامه نوشته