روز: نوامبر 13, 2019

فلسفه و تاریخ روز دانشجو در ایران

نگاهی به تاریخچه و فلسفه روز دانشجو + تاریخ دقیق

دانشجوها که به آینده‌سازان کشور و یک ممکلت شهرت دارند قشری هستند که به دنبال آموختن فن و هنر واحدهای درسی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارند تا بتوانند در آینده در مرحله اول برای کشورشان فردی مفید باشند و دردی از مردم دوا کنند و خودشان نیز آینده و زندگی شخصی موفقی […]

ادامه نوشته