روز: آگوست 14, 2019

روابط عمومی در کسب و کارها

نگاهی به اهمیت روزافزونِ روابط عمومی در کسب و کارها

روابط‌ عمومی یا PR (Public Relations) عمل حفظ و شکل‌دهی تصویر یک فرد یا یک سازمان به عموم است به گونه‌ای که دیدگاه مطلوب برای موجودیت مورد نظر ایجاد شود. به عبارت دیگر فعالیتی که برای کمک به سازمان و عموم آن مانند مشتریان، کارمندان، دولت، تامین کنندگان و غیره که به طور مستقیم و […]

ادامه نوشته